Åsikter Jämställdhet Nilsson i skogen

Internationella kvinnodagen 2020

Forskning visar att människor är kontextuella varelser. Det betyder bland annat att vi påverkas av personer vi interagerar med och av miljön runt omkring oss.

Hur vi mår, vilka värderingar vi har, vad vi säger och gör påverkas av människor i vår närhet. Alltså av vad dem gör och säger. En kompis beteende påverkar hur du mår och beter dig.

Varför lyfta detta på internationella kvinnodagen?

Jo, jag tror att den förändring och utveckling jag förväntar mig inom området jämställdhet drivs framåt när människor påverkar varandra. När vi diskuterar, lyfter fram exempel och lyssnar på vad andra känner och upplever. Självklart vill jag vara med i detta och bloggen/Instagram är en kanal.

Om jag kan lyfta frågor om rättigheter och värderingar, eller påverka någon genom att visa vad jag gör, känner eller tycker så kan det potentiellt ge ringar på vattnet. Det känns viktigt. Meddelandena och mailen jag fått genom åren blir ett kvitto.

Sen blir det tyst ett tag när jag börjar tänka “men vem är jag att hålla på… Vem bryr sig om vad jag har att dela”. Jag jobbar på att trycka undan den rösten.

Hur som helst blir det allt tydligare hur viktigt det är för mig att omge mig med personer som delar liknande grundläggande värderingar kring allas lika värde. Som att ens kön inte ska stå i vägen vare sig privat eller professionellt. Självklart kan åsikter vara olika men den där kärnan är viktig.

Det samma gäller arbetsplatsen. Det är viktigt för mig att min arbetsgivare står på en stadig värdegrund och att det exekveras på den dagligen. Att ledningen förstår och på allvar jobbar för jämlikhet är viktigt tycker jag.

Sammantaget vill jag uppmuntra till att reflektera kring sina värderingar en dag som denna. Och att sedan ta med sig att dina handlingar påverkar andra som i sin tur påverkar ytterligare andra.

Från små saker som att hjälpa till lika mycket i hemmet till att se dig omkring i ledningsgruppen på jobbet. Varje dag uppstår möjligheter att påverka världen i en mer jämställd riktning. Väldigt ofta är det jävligt jobbigt att ta diskussionen, säga ifrån, förklara och stå på sig. Jag tycker det är värt det.

Hitta mer inspiration

Inga kommentarer än, skriv gärna något!

    Lämna ett svar